Giới thiệu

Giới thiệu

Tầm Nhìn Và Sứ Mệnh

Sứ mệnh của Emic Travel chuyên nghiệp trong du lịch sinh thái và trải nghiệm văn hóa quốc gia, kết hợp giữa du lịch cộng đồng, văn hóa địa phương, môi trường thân thiện dựa trên các nguyên tắc bền vững nhằm mang lại giá trị truyền thống của Việt Nam đến với tất cả bạn bè trên toàn thế giới.

Emic Travel luôn thực hiện trên các phương châm: Du lịch cộng đồng - Trải nghiệm văn hóa - Trách nhiệm xã hội.


Giới thiệu liên quan