Tin tức

Tuesday 03,2022

Famtrip - Hành trình kết nối những giá trị bền vững

Vào ngày 25.2, Emic Travel phối hợp với SSTP đã tổ chức thành công Famtrip với chủ đề "Khám phá, trải nghiệm với câu chuyện nông nghiệp hữu cơ và mô hình kinh tế tuần hoàn".

Chi tiết